พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ก่อสร้างบนพื้นที่ 181 ไร่      3 งาน 17 ตารางวา  เสาที่ติดตั้งเป็นงาน Customize ที่สั่งผลิตตามแบบ โดยทาง Bingo lamp ได้ติดตั้งเสา 2 แบบ รวม 174 ต้น โดยรอบ

ปิดความเห็น บน พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน