Customized

CUSTOMIZED

We Are Solution lighting โดยทางบริษัทเรามีทีมงานคอยดูแล แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโคมไฟในแต่ละประเภท ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ เราใช้โปรแกรม Simulation lighting จำลองแสง เพื่อให้ทางลูกค้าเห็นภาพแสงไฟเสมือนจริงและเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกใช้สินค้าทางบริษัทฯ เรามีการตอบสนองงาน Cuztomize โดยนำเสนอแนวคิดในการออกแบบร่วมกับทาง Designer และทาง Owner หากทางโครงการต้องการโคมไฟที่มีรูปแบบเฉพาะเป็นอัตลักษณ์ของทางโครงการ

เรามีทีมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าให้กับทางลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการได้อย่างเหมาะสมตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด เรายินดีแนะนำ และให้คำปรึกษาในการติดตั้งโคมไฟในแต่ละประเภทให้ถูกต้อง กับระบบไฟฟ้า และพื้นที่หน้างานพร้อมจัดทำเอกสารคู่มือการติดตั้ง โคมไฟให้ปลอดภัย Safety อย่างถูกวิธี ทางบริษัทฯ มีทีมงานบริการหลังการขาย โดยมีการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าทุกโครงการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป กรณีสินค้ามีปัญหาหลังจากหมดประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีอะไหล่ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา เรามีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมนำเสนอให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าที่เราผลิตสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับโลกปัจจุบันและในโลกอนาคต